Veelgestelde vragen rechtsbijstand

Ons secretariaat is vaak het eerste aanspreekpunt als er contact wordt gezocht met de organisatie. Er wordt continu geïnventariseerd welke algemene vragen vaak worden gesteld. Heeft u ook een vraag, stel hem gerust!

Uw dossier zal zeven jaar in ons archief worden bewaard. Dit is overeenkomstig de wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van deze termijn worden de stukken vernietigd.

Op vrijdag kunt u zonder afspraak het inloop spreekuur bezoeken (09.00 – 10.30 uur). 

Wie zich bij aanvang van een (mogelijke) zaak wil laten informeren, kan een afspraak maken voor spreekuurgesprek. U kunt dan in een gesprek van 30 minuten met een advocaat bespreken wat er in juridisch zin mogelijk is. Dit gesprek is gratis en vrijblijvend. Booij & Partners Advocaten is aangesloten bij het Landelijk Netwerk Gratis Inloopspreekuur Advocaten.

Indien u wat meer tijd nodig heeft, kunt u vragen naar een adviesgesprek voor een vast bedrag van € 75,– inclusief btw. Er wordt dan een uur voor uw bespreking gereserveerd.

(neem direct contact op)

Uurtarief

Uitgangspunt is dat de rechtsbijstand wordt verleend tegen een uurtarief. Voor particuliere cliënten hanteren wij een scherp tarief van € 195,– per uur (inclusief btw). Werkzaamheden ten behoeve van bedrijven worden in beginsel tegen € 195,– per uur (exclusief btw) in rekening gebracht.

Er kunnen zich bijzondere omstandigheden voordoen, die aanleiding zijn voor een aanpassing van het tarief, zoals een grote spoedeisendheid of het financiële belang van de zaak. Hierover zal steeds zo mogelijk vooraf een afspraak met u worden gemaakt.

Naast de advocaatkosten worden kantoorkosten gerekend, zijnde 5% van het geldende tarief.
Afhankelijk van de zaak kunnen zich ook andere kosten aandienen, zoals ´verschotten´ en ´doorlopende kosten´. Verschotten zijn ongebruikelijke kosten, zoals van internationale communicatie en omvangrijk kopieerwerk. Doorlopende posten zijn de bedragen die het kantoor in naam en voor rekening van een cliënt heeft uitgegeven, zoals griffierechten, deurwaarderskosten en andere aan derden betaalde bedragen.

Gratis of gereduceerd tarief

Wie zich bij aanvang van een (mogelijke) zaak wil laten informeren, kan een afspraak maken voor een spreekuurgesprek. U kunt dan in een gesprek van 30 minuten met een advocaat bespreken wat er in juridische zin mogelijk is. Dit gesprek is gratis en vrijblijvend. Op vrijdag van 09.30 – 10.30 uur is er een gratis inloop spreekuur.

Indien u wat meer tijd nodig heeft, kunt u vragen naar een adviesgesprek voor een vast bedrag van € 75,– inclusief btw. Er wordt dan een uur voor uw bespreking gereserveerd.

Gesubsidieerde rechtshulp: toevoeging of pro deo

De advocaten van Booij & Partners Advocaten staan ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand in Amsterdam en mogen daardoor ook als ´toegevoegd of pro deo advocaat´ rechtsbijstand verlenen. Dit is bedoeld voor rechtzoekenden met een bescheiden inkomen en vermogen. Voor de cliënt zijn de advocaatkosten dan beperkt tot een ‘eigen bijdrage’. De hoogte daarvan wordt bepaald door de overheid (de Raad voor Rechtsbijstand) aan de hand van uw draagkracht.
De wettelijke regeling is veel uitgebreider dan hier kan worden weergegeven. Voor meer informatie, zie de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

(neem direct contact op)

Hoewel aan de inhoud van deze website grote zorg is besteed, aanvaardt Booij & Partners Advocaten  geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan. Alle diensten/werkzaamheden worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht, gesloten met het kantoor. Daarop zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, waarin onder meer een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. De toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden is in alle gevallen uitgesloten. De meest actuele versie van onze Algemene Voorwaarden kunt u [hier] downloaden als PDF document (55KB).
Ja, de advocaten van Booij & Partners Advocaten staan ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand (www.rechtsbijstand.nl) en bieden ook gesubsidieerde rechtshulp. Dit is bedoeld voor rechtzoekenden met een bescheiden inkomen en vermogen. Wie voor deze regeling in aanmerking komt, betaalt een ´eigen bijdrage´ voor de advocaatkosten. Wanneer u een ‘toevoeging’ krijgt, betaalt de overheid (via de Raad voor Rechtsbijstand) een gedeelte van de kosten van de advocaat of mediator.
Dan kan ons gratis en vrijblijvende kennismakingsgesprek uitkomst bieden. Tijdens een onderhoud van een half uur op ons kantoor kunt u een eerste, voorlopige inschatting krijgen van uw rechtspositie en uw kansen. Mocht meer tijd nodig zijn, of verdere actie, dan kan een vervolgafspraak worden gemaakt.
Er zijn op dit moment geen openstaande vacatures.
Booij & Partners Advocaten is de handelsnaam van de besloten vennootschap met dezelfde naam. Officieel heet het kantoor Booij & Partners Advocaten b.v. De vennootschap staat inschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52641554. Het Btw-nummer is NL.8505.32.553.B.01. Het kantoor en haar advocaten zijn geregistreerd bij de Nederlandse Orde van Advocaten (website: www.advocatenorde.nl). Op deze website zijn ook wettelijke- en de gedragsregels te vinden, waaraan advocaten zich moeten houden (officieel: Advocatenwet, Gedragsregels voor de advocatuur en van de Europese Balie CCBE). Het kantoor hanteert algemene voorwaarden.

Het is iets dat niemand graag ziet gebeuren, maar het kan natuurlijk toch. Als u het gevoel heeft dat er iets niet goed is gegaan, vinden wij het belangrijk dat van u te horen. U moet uw verhaal kunnen doen en wij willen daarvan leren. U kunt zich direct wenden tot uw eigen advocaat of, als u dat liever heeft, tot de heer R.G.J. Booij e-mail. Het streven is er altijd op gericht om het gesprek met u aan te gaan. Mocht het niet lukken om langs deze weg het probleem uit de wereld te helpen, dan is er de meer formele klachtenprocedure van het kantoor.

Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur

De rechtsverhouding tussen Booij & Partners Advocaten en haar cliënten is onderworpen aan het Nederlands recht. Booij & Partners Advocaten hanteert de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. De klachtenregeling betreft de interne klachtenprocedure. De geschillenregeling ziet op beslechting via het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Voor meer informatie over de geschillenregeling kunt de website van de Geschillencommissie Advocatuur raadplegen (website ‘sgc.nl’). Tenzij de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing is, kunnen eventuele geschillen aanhangig worden gemaakt bij de rechtbank te Utrecht.

Indien er door het kantoor of door een van diens advocaten een beroepsfout is gemaakt, waardoor schade is ontstaan, ook dan streeft het kantoor naar een passende compensatie. Daarbij zijn natuurlijk de omstandigheden van het geval van belang, maar ook de opdrachtbevestiging en de algemene voorwaarden. En tenslotte is er de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, die volledig voldoet aan de eisen van de advocatenorde.

Wij willen een lerende organisatie zijn. Dus willen wij weten wat goed is gegaan en wat (en hoe het) beter kan. U bewijst het kantoor een dienst als u uw ervaringen met ons wilt delen, bij voorkeur via een klanttevredenheidsonderzoek.
Een advocaat is verplicht tot geheimhouding. Deze geheimhouding vloeit voort uit de kernwaarde van vertrouwelijkheid. Deze vertrouwelijkheid is zelfs wettelijk vastgelegd. De wet zegt dat een advocaat bij de rechtsbescherming van zijn cliënt een vertrouwenspersoon moet zijn. Een advocaat moet dus zorgvuldig omgaan met gegevens, waarmee hij in aanraking komt. Hij moet deze beschermen. Vanzelfsprekend moet een advocaat in de uitoefening van zijn taken (persoons-)gegevens verzamelen, beheren en gebruiken. Dat gebeurt altijd volgens de wettelijke normen en zo transparant mogelijk: zie ons Privacy Document en Cookie Statement.