De vraag van deze week:

Vandaag is de Wet Uitbreiding Identificatieplicht (WUIP) in werking getreden. Dit betekent o.a. dat iedereen de 9 cijfers van zijn BSN ook moet kunnen noemen als een overheidsinstantie daarom vraagt. Voor wie geldt die verplichting niet?

  1. Minderjarigen onder de 14 jaar
  2. Allen van wie van overheidswege zijn/haar vrijheid is ontnomen (zoals gedetineerden, gedwongen opgenomen psychiatrische patiënten, aangehouden verdachten)
  3. Vreemdelingen van buiten de EU
  4. Personen met een dyscalculieverklaring

Het juiste antwoord vind je hier: …