Was Mark M. een ‘politie-mol’, zoals de media hem al maandenlang aanduiden? Afgaande op het vonnis van 19 februari van de Rechtbank Den Bosch was die kwalificatie zonder meer terecht. Het doorspelen van geheime politie-informatie aan criminelen, computerbreuk, ambtelijke omkoping en witwassen, van politiemensen verwachten wij zulke dubbele agenda’s niet. Volgens de rechtbank had M. het vertrouwen in de politie en het aanzien daarvan zeer ernstig geschaad. En dat terwijl een onkreukbaar politiekorps een absoluut vereiste is voor het functioneren van de rechtsstaat, aldus de rechtbank.

Maar de rechtbank zette in het vonnis naast dader M. ook nog twee andere ‘mollen’ onverholen in het daglicht. De voormalige korpschef van de nationale politie en de voormalige minister van Justitie en Veiligheid kregen een magistratelijke veeg uit de pan, omdat zij het (zelfs al tijdens de strafzaak) nodig hadden gevonden om in het openbaar aan te geven hoe het oordeel er uit moest gaan zien. Weliswaar op een andere manier, maar ook dit ondergraaft het functioneren van de rechtsstaat die in de kern wordt beschermd door de Trias Politica, de scheiding van de wetgevende, de uitvoerende en de rechtsprekende macht. De rechtbank signaleerde een maatschappelijke tendens van afkalvend respect voor de taken en de verantwoordelijkheden van de verschillende machten, en waarschuwt daarvoor.

Ben benieuwd of er een journalist is die dit nog aan de voormalige korpschef resp. minister voorlegt. Dan weten we maar of men de eigen fout inziet of, zoals een echte mol, ook voor kritiek blind blijft.