De Advo-Quiz. Test uw geschiktheid voor de advocatuur.

De vraag van deze week:

Advocaten zijn soms nét mensen. Maar ze moeten zich wel aan de strenge Gedragsregels Advocatuur houden. Stel nou dat een advocaat verliefd wordt en dat blijkt wederzijds te zijn, wat dan?

  1. Zolang de onpartijdigheid en de onafhankelijkheid van de advocaat niet in het geding komt, geen probleem.
  2. Als de ander lid is van het Openbaar Ministerie, van de Rechterlijke Macht óf als het gaat om een cliënt(-e) die als verdachte in een strafzaak wordt bijgestaan, dan moet de advocaat het direct melden aan de Deken van de Orde van Advocaten (tegenstrijdige belangen).
  3. Gaat het om een cliënt(-e) die geen ‘verdachte’ is, dan hoeft het niet gemeld te worden. Maar als men met elkaar de lakens deelt, moet men het dossier wel onverwijld overdragen aan een andere advocaat (het zogenaamde ‘zonder-dekentje’).
  4. Dit is een academisch probleem. De meeste advocaten hebben geen hart en zijn dus ongevoelig voor Cupido’s pijlen.

Het juiste antwoord vind je hier: …

De vraag van vorige week:

Een gedetineerde mag geen elektrische tandenborstel op cel hebben. Waarom eigenlijk niet?

Antwoord 1 was juist: Deze is met weinig moeite naar een tattoo-apparaat om te bouwen.