Vermogende daders moeten hun advocaat binnenkort zelf betalen. Wie op verdenking van een strafbaar feit wordt vastgezet (in ‘voorlopige hechtenis’ gaat) heeft recht op kosteloze bijstand door een advocaat, ongeacht inkomen over vermogen. Dat wordt vanaf 1 maart 2017 anders. De bijstand van een strafadvocaat blijft, maar dat is niet meer voor iedereen gratis. Als er een veroordeling volgt met een straf, kan de overheid de advocaatkosten van de dader terugvorderen. Bij de ‘Maatregel kostenverhaal draagkrachtige veroordeelden’ bekijkt de Raad voor Rechtsbijstand of in het ‘peiljaar’ (het kalenderjaar van twee jaar daarvoor) het inkomen of het vermogen reden geeft om de advocaatkosten te verhalen. De inkomensgrens ligt (nu) op € 26.000,– voor alleenstaanden (€ 2.200,– per maand) en de vermogensgrens op € 12.500,–. Heel erg rij hoeft men dus ook weer niet te zijn.