De Hoge Raad is ‘om’. Een levenslange gevangenisstraf zoals wij die in Nederland kennen, is in strijd met mensenrechten. Omdat er geen reële mogelijkheid is om de straf te laten herbeoordelen, is de huidige rechtspraktijk onverenigbaar met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Met deze opvatting heeft de HR een lopende strafzaak uitgesteld en aan de regering gevraagd om aanpassing van de regelgeving. De staatssecretaris van Justitie heeft de boodschap meteen opgepakt: er komt een wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht.