U wilt weten waar u aan toe bent als het gaat om de kosten. Booij & Partners Advocaten maakt daarom de afspraken altijd vooraf met u. Hieronder staan de meest gekozen mogelijkheden op een rij.

Uurtarief

Het basisuurtarief bedraagt voor particulieren € 195,– (inclusief btw) en voor ondernemingen € 195,– (exclusief btw). In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld als spoed geboden is of als de zaak complex is, kan een ander tarief worden afgesproken. Het is ook mogelijk om vooraf het aantal uren rechtsbijstand te limiteren. In veel gevallen kan ook een prijs voor de zaak als geheel worden overeengekomen (zie hieronder bij ‘Vaste prijs’).

De voor u verrichte werkzaamheden worden geregistreerd volgens beroepsnormen en schriftelijk aan u verantwoord.

Vaste prijs

Wilt u vooraf meer zekerheid over de kosten? In onderstaande zaken kunnen wij voor de dienstverlening vooraf een gefixeerde prijs afspreken (exclusief btw).

Strafrecht

Procedure bij de politierechter of bij de kantonrechter € 975,–

De werkzaamheden omvatten: opvragen en bestuderen van het strafdossier, twee besprekingen van max. 1,5 uur inclusief analyse rechtspositie en advisering proceshouding en zitting, communicatie met OM en strafgriffie, voorbereiding en verdediging ter terechtzitting. Binnen het arrondissement Midden-Nederland worden reiskosten niet apart in rekening gebracht.

Adoptie

Procedure erkenning buitenlandse adoptie (met beginseltoestemming en vergunninghouder) € 975,–

De werkzaamheden omvatten: het opstellen van een verzoekschrift (in concept en in definitieve vorm) tot erkenning van een buitenlandse adoptie, en eventueel ook tot adoptie naar Nederlands recht, desgewenst een verzoek tot voornaamswijziging, correspondentie met rechtbank en belanghebbende procespartijen inclusief nadere toelichting bij verweer.

De vaste prijs is exclusief griffierecht, verwerving van benodigde stukken/bijlagen en rechtsbijstand ter zitting. Dit laatste is in de meeste gevallen niet nodig, omdat vrijwel alle procedures geheel schriftelijk kunnen worden gevoerd.

Familierecht

Echtscheiding op gezamenlijk verzoek bij gemeenschap van goederen € 1.975,-

De werkzaamheden omvatten: drie besprekingen van max. 1,5 uur, het bestuderen van stukken en het opstellen van een verzoekschrift tot echtscheiding en van een convenant (beide in concept en in definitieve vorm), opmaken akte van berusting, correspondentie met cliënten, met rechtbank en met burgerlijke stand.

Eventueel aan te vullen met:

Opstellen Ouderschapsplan € 285,–

Berekening kinderalimentatie € 300,–

Berekening partneralimentatie € 420,–

De vaste prijs is exclusief griffierecht, uittrekselkosten en eventuele andere of extra werkzaamheden (daarvoor geldt dan het uurtarief).

Echtscheiding op gezamenlijk verzoek bij huwelijkse voorwaarden € 2.450,–

De werkzaamheden omvatten: drie besprekingen van max. 1,5 uur, het bestuderen van stukken en het opstellen van een verzoekschrift tot echtscheiding en van een convenant (beide in concept en in definitieve vorm), opmaken akte van berusting, correspondentie met cliënten, met rechtbank en met burgerlijke stand. Desgewenst kunnen de werkzaamheden woorden aangevuld met het opstellen van een Ouderschapsplan en berekening van kinder- en/of partneralimentatie (zie daarvoor de vaste tarieven hierboven).

De vaste prijs is exclusief griffierecht, uittrekselkosten en eventuele andere of extra werkzaamheden (daarvoor wordt het uurtarief gehanteerd).

Gefinancierde rechtsbijstand

Het kantoor heeft bij de Raad voor de Rechtsbijstand de ‘High Trust’-status en is bevoegd om cliënten bij te staan op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand, ook wel ‘toevoeging’ genoemd, of ‘pro deo-rechtshulp’. De regeling stelt rechtzoekenden met een beperkt inkomen en een beperkt vermogen in staat om tegen geringe kosten (een eenmalige eigen bijdrage in de advocaatkosten) wel een gespecialiseerde advocaat in de arm te nemen.

Afhankelijk van de zaak kunnen er ook bijkomende kosten zijn, zoals griffierecht en kosten van uittreksels of akten.

Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand is uitgebreide informatie te vinden over de regeling gefinancierde rechtsbijstand. Daar vindt u o.a. de normen voor het inkomen en het vermogen en de hoogte van de eigen bijdrage. In sommige gevallen is een korting op de bijdrage te krijgen. Overlegt u met ons kantoor over de mogelijkheden.  Ons kantoor neemt maar een beperkt aantal cliënten aan die in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand. Of wij ruimte hebben hiervoor kunt u het beste even navragen door ons te bellen.