Het lijkt een wat vreemde titel. Zou een verblijf in de bak dan geld kosten voor de veroordeelde? Ja, wel volgens een wetsvoorstel dat door de Minister van Veiligheid & Justitie was ingediend. Dat wetsvoorstel wordt (voorlopig) nog wel gehandhaafd, maar de minister heeft de Eerste Kamer gevraagd om het nog maar even niet te behandelen. Als reden geeft de minister op dat een volgend kabinet er maar verder mee moet en niet het huidige, demissionaire kabinet. Niet genoemd maar waarschijnlijk wel zwaarwegend voor de minister: zowel de Raad voor de Rechtspraak als de Eerste Kamer hebben zich kritisch uitgelaten over een door een veroordeelde te betalen ‘eigen bijdrage’  aan zijn verblijf in hotel ‘Achter de deur’.