Indien een minderjarige in aanraking komt met de politie is het belangrijk dat hij of zij wordt bijgestaan door een gespecialiseerde jeugdrechtadvocaat. In het jeugdstrafrecht gelden namelijk een aantal andere regels dan in het volwassenenstrafrecht. Bovendien vereist de communicatie met jeugdigen specifieke vaardigheden.

Ook gebeurt het soms dat een minderjarige van zijn vrijheid wordt beroofd zonder dat hij of zij verdacht wordt van een strafbaar feit. Indien de gecertificeerde instelling (vroeger Bureau Jeugdzorg) of de  Raad voor de Kinderbescherming vinden dat er ernstige opvoedproblemen zijn en zij menen dat het noodzakelijk is dat de minderjarige wordt opgenomen in een instelling voor gesloten jeugdhulp dan kunnen zij hiertoe een verzoek indienen bij de rechter. Het is in dat geval van groot belang dat de minderjarige is voorzien van deskundige rechtsbijstand. 

(neem direct contact op)