Enquete

Geachte cliënt,

Om zo goed mogelijk op de wensen van onze cliënten te kunnen inspelen, vinden wij het belangrijk om te weten wat u van ons kantoor vindt. Wij verzoeken u vriendelijk om de volgende vragen te beantwoorden.

Uw naam

E-mail

      Wat is uw oordeel over: Waardering
      uitstekend goed voldoende matig slecht
1.       de telefonische bereikbaarheid van ons kantoor ++ + +/- - -- 
2.       de bereikbaarheid van de secretaresse ++ + +/- - -- 
3.       het optreden van de secretaresse ++ + +/- - -- 
4.       de bereikbaarheid van de advocaat ++ + +/- - -- 
5.       het optreden van de advocaat ++ + +/- - -- 
6.       de informatieverstrekking vooraf over de kosten ++ + +/- - -- 
7.       de informatieverstrekking vooraf over de kosten ++ + +/- - -- 
8.       de informatieverstrekking over uw zaak ++ + +/- - -- 
9.       de uitleg gegeven door de advocaat ++ + +/- - -- 
10.       de betrokkenheid van de advocaat ++ + +/- - -- 
11.       de voortvarendheid waarmee uw zaak is behandeld ++ + +/- - -- 
12.       de cliëntvriendelijkheid van ons kantoor ++ + +/- - -- 
13.       het voldoen aan gemaakte afspraken en toezeggingen ++ + +/- - -- 
14.       de dienstverlening van ons kantoor in het algemeen ++ + +/- - -- 

Hieronder kunt u eventueel meer toelichting geven over de bovengenoemde onderwerpen:

Hoe bent u bij ons kantoor terecht gekomen?

Indien nodig, benadert u ons kantoor dan opnieuw?  ja nee weet niet
Denkt u ons kantoor aan anderen aan te bevelen?  ja nee weet niet

Hieronder kunt u suggesties of overige opmerkingen aangeven: