Disclaimer

Hoewel aan de inhoud van deze website grote zorg is besteed, aanvaardt Booij & Partners Advocaten  geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan. Alle diensten/werkzaamheden worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht, gesloten met het kantoor. Daarop zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, waarin onder meer een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. De toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden is in alle gevallen uitgesloten.