Op 1 januari 2017 worden alle alimentaties verhoogd met 2,1%. Dit wordt de ‘wettelijke indexering’ genoemd. Het percentage wordt door de overheid bepaald en is bedoeld als compensatie voor de algemene inflatie/geldontwaarding. De verhoging geldt in beginsel voor alle alimentaties, dus zowel voor de onderhoudsbijdragen die door de rechtbank zijn vastgesteld, als voor de alimentatie die men onderling heeft afgesproken. De indexering geldt ook als men daarover geen afspraak heeft gemaakt.